Услуги

Управление на имот. Годишната такса за управление и поддръжка на имот варира между 300 и 600 Евро, в зависимост от големината му и районът, където се намира. Пакетът услуги, който предлагаме, включва следното:

•    Водене на необходимата, за управление на имота, документация.

•    Организиране на: поддръжка и чистене на имота, както и на ремонти, когато това е нужно.

•    Редовна коренспонденция със собственика, в случай на нужда да бъдат взети важни решения за неговия имот и предоставяне при поискване на платежни документи, доказващи направени разходи по имота.

•    Организиране  и съхранение на получените разходни документи от трети старани(за допълнителни услуги, местни власти, данъчни и държавни органи и др.)

•    Организиране и пълно съдействие по отношение на плащането на всякакви разходи относно поддръжката на имота – разходи за електричество, водоснабдяване, топлоенергия, кабелна телевизия, интернет, организиране на почистването и поддръжката на общите части на сградата, ремонти и др.

•    Организиране и пълно съдействие за изготвянето на застрахователна полица за имота.

•    Организиране и пълно съдействие за плащането на Данък сгради и Данък смет за имота, към съответната община.

•    Представляване на собственика, съблюдаване за спазване на неговите интереси и изпълнение на волята му пред всички трети страни предоставящи услуги, посредници, местни власти, държавната администрация и т.н.

•    Съхранение на ключовете от имота и предаването и приемането им обратното от наемателите, обитаващи имота на Собственика и оказване на пълно съдействие на последните.

•    Действия целяши намирането и създаването на връзки с туроператори, туристически агенции  и др., с цел отдаване на имота под наем.

•    Организиране и осъществяване на резервации за имота и комуникация с туроператори и турситически агенции, както и директно с клиентите, наели апартамента.

•    Регистрация на чуждестранните туристи в съответните районни полицейски управления.

•    Организиране и пълно съдействие по отношение на всякакви категоризационни документи, лицензи и др., които са нужни за кратко- и дългосрочното отдаване на имота под наем.